Η εταιρεία «PETPALSHOP.GR» σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα με διακριτικό τίτλο petpalshop.gr στο οποίο διατίθενται τα προϊόντα της και οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για αυτά και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Οι όροι χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι πλήρως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο και ο χρήστης με την επίσκεψή του αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

Η έδρα της εταιρείας «PETPALSHOP.GR» είναι:

Δημοσθένους 110 17672 Καλλιθέα Αττικής

Τηλ: 21 0958 3232

E-mail: info@petpalshop.gr

Η εταιρία «PETPALSHOP.GR» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Aναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του καταστήματος τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή διακοπών λειτουργίας των ιστοσελίδων εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Αγορών

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα στην ιστοσελίδα, όμως δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράς προϊόντων έχουν αποκλειστικά και μόνον οι δικαιοπρακτικά ικανοί, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, Χρήστες. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της εκτέλεσης αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ή εποπτεία.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και ιδία, προσωπική χρήση από τους χρήστες και όχι για μεταπώληση.

Υπηρεσία & Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Παραγγελίας

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες. Όταν καταλήξετε σε αυτό που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε στο σύνδεσμο προσθήκης του προϊόντος στο καλάθι αγορών και αυτό θα μπει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών σας. Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας, πατήστε στο σύνδεσμο ολοκλήρωσης της παραγγελίας που βρίσκεται κάτω από την λίστα Προϊόντων που έχετε στο καλάθι σας και θα περάσετε σε ασφαλή σύνδεση – όπου θα ορίσετε την αποστολή παραγγελίας και θα ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Πριν την ολοκλήρωση και καθόλη την διάρκεια περιήγησης στην ιστοσελίδα, ενημερώνεστε από την εταιρεία για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά), τα έξοδα αποστολής, τους όρους πληρωμής και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο χρήστης με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αναγνωρίζει ότι έχει συμφωνήσει με τους όρους χρήσης και φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των προσωπικών του στοιχείων τα οποία η εταιρεία γνωρίζει μόνο κατά δήλωσή του.

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να μεταβληθούν από την εταιρεία χωρίς προειδοποίηση, σε κάθε περίπτωση όμως, ισχύει η τιμή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Η παραγγελία είναι δεσμευτική για την εταιρεία μόνο εφόσον σας αποσταλεί ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας σας μέσω e-mail.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών γνωστοποιούνται στην εταιρεία για τον αποκλειστικό λόγο της διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας και επικοινωνίας για αυτόν τον σκοπό. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι αυτά τα στοιχεία προστατεύονται και δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιευθούν ή πωληθούν σε τρίτους εκτός από περιπτώσεις που ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο της άρσης απορρήτου.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την «petpalshop.gr» συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «petpalshop.gr» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση/downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «petpalshop.gr» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Στους ανωτέρω όρους χρήσης εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Back to Top